fbpx

Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

Als werkgever bent u namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers in een veilige omgeving en met veilige middelen en werktuigen kunnen werken. Daarnaast moet u zorgen voor een behoorlijke verzekering. Zit er dan geen grens aan de werkgeversaansprakelijkheid of aan ‘goed werkgeverschap’? Jawel, indien opzet of bewuste roekeloosheid kan worden aangetoond, is de werkgever niet aansprakelijk. Dit is echter niet eenvoudig. Ook bestaat er natuurlijk nog zoiets als ‘domme pech’, iets waaraan noch de werkgever, noch de werknemer iets kunnen doen.

Heeft u vragen over uw werkomstandigheden of heeft u een ongeluk gehad tijdens werktijd en wilt u weten wat uw rechten zijn, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers in een veilige omgeving en met veilige middelen en werktuigen kunnen werken

Een persoonlijke en professionele aanpak, dat is wat u van ons kunt verwachten.