fbpx

Welke schade wordt vergoed?

Materiële en immateriële schade

Bij letselschade gaat het om alle schade die u lijdt door een ongeval. Dat kan financiële schade zijn, maar ook geestelijke (immateriële) schade. 

Wij helpen u met het in kaart brengen van de financiële gevolgen en zorgen ervoor dat u alle schade vergoed krijgt. 

De totale schade kan heel groot zijn. Een ongeval kan ingrijpende consequenties voor u hebben.

Welke schade krijgt u vergoed?

Hoe wordt uw financiële schade bepaald? Het gaat om alle kosten die u voor het ongeval niet had. Wij zorgen ervoor dat die kosten vergoed worden. Het gaat onder andere om de volgende kosten.

 

 • Materiële schade
 • Medische kosten
 • Kosten voor het verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Het verlies van arbeidsvermogen omdat u uw werk niet meer (volledig) kunt doen
 • Kosten voor aanpassingen in uw woning. Of verhuiskosten als u niet meer in uw woning kunt blijven wonen
 • Kosten voor aanpassingen en hulpmiddelen. Bijvoorbeeld aanpassingen aan uw auto
 • Studievertraging
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Eigen bijdrage zorgverzekering
 • Reiskosten en de kosten van vervoersvoorzieningen
 • Kosten voor persoonlijke verzorging
 • Kosten in verband met zelfwerkzaamheid. Als gevolg van het ongeval kunt u niet meer alles zelf doen en moet u iemand inschakelen voor klussen in of rondom uw woning
 • Verhoogde economische kwetsbaarheid. Het is moeilijk voor u om weer een baan te vinden
 • Smartengeld
Overlijdensschade
Wanneer iemand overlijdt als gevolg van een ongeval, dan hebben de nabestaanden vaak recht op een schadevergoeding. Het gaat er dan om dat zij financieel onderhouden werden door de overledene.

Schadeposten zijn onder meer uitvaartkosten en gederfd levensonderhoud. Als nabestaande kunt u ook aanspraak maken op affectieschade. Nabestaanden die psychisch zwaar getroffen zijn door het ongeval, hebben in sommige gevallen ook recht op shockschade.

De totale schade na een ongeval kan heel groot zijn. Wij zorgen ervoor dat alle schade vergoed wordt.