fbpx

Verloop letselschadetraject

Letselschade-stappenplan

Bij Atlas verloopt ieder traject volgens een duidelijk en gestructureerd stappenplan. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Natuurlijk, iedere situatie is anders en iedereen is uniek. Daardoor kan het zijn dat we soms wat afwijken van het stappenplan. Bijvoorbeeld omdat het beter is voor uw specifieke situatie.

Stap 1. Telefonische intake

Bij Atlas Letselschade beginnen we met telefonische intake. Dat gebeurt nadat we van u hebben vernomen dat u betrokken bent geweest bij een ongeval. Dit is het eerste contact met ons. Dit contact is vooral bedoeld om kennis met elkaar te maken. U kunt ons alvast vertellen wat er is gebeurd en u krijgt een eerste indruk van ons en wat we voor u kunnen betekenen. U kunt het zien als een voorbereiding op een uitgebreid intakegesprek met u. Het liefst bij u thuis.

Stap 2. Intakegesprek

Na de telefonische kennismaking gaan we verder met het intakegesprek. We hebben gemerkt dat veel mensen het fijn vinden als dat gesprek thuis plaatsvindt. We komen daarom ook graag bij u thuis langs. In uw eigen vertrouwde omgeving. Bovendien is dat voor ons ook handig. Zo krijgen we een goed beeld van uw thuissituatie en kunnen we direct al maatregelen nemen als dat nodig is. Ook geeft het een eerste indicatie van wat we voor de kortere en de langere termijn kunnen verwachten.

Wat is het doel van het intakegesprek? We nemen uitgebreid de tijd voor u, zodat u ons in alle rust kunt vertellen wat er gebeurd is. Daardoor krijgen wij een goed inzicht in het ontstaan van het ongeval, de aansprakelijkheid, de omstandigheden en de te verwachten gevolgen. We vertellen u over onszelf en onze werkwijze. We informeren u over de Gedragscode Letselschade en het belang van het Nationaal Keurmerk Letselschade.  Daarnaast kunt u al uw vragen stellen aan onze adviseur. Letselschade is iets wat niet iedere dag op uw pad komt.

Heeft u een goed gevoel bij onze organisatie en wilt u dat wij u verder helpen? Dan hoeft u ons alleen maar formeel te machtigen om namens u (rechts)handelingen te mogen verrichten. Dat doet u door een aantal formulieren te ondertekenen. De Opdracht tot Belangenbehartiging en de Medische Machtiging(en). Onze adviseur legt u precies uit waarom dat nodig is en helpt u daarbij.

En de kosten? U hoeft niets te betalen voor onze dienstverlening. Dat wil niet zeggen dat wij gratis werken. Ook wij moeten betaald worden, maar dat hoeft u niet te doen. In het Nederlands recht is het zo geregeld dat u als slachtoffer van een ongeval recht heeft op juridische bijstand. De kosten daarvan worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Stap 3. Aansprakelijkstelling

Nadat u ons heeft gemachtigd om uw belangen te behartigen, gaan we voor u aan de slag. De eerste stap is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Zonder een aansprakelijke partij kunnen wij uw schade en kosten niet verhalen. Aansprakelijkstelling is een rechtshandeling. Het kan afhankelijk van de situatie enige tijd in beslag nemen. Als de omstandigheden duidelijk zijn, kunnen we vrij snel verder. Er kan discussie ontstaan waardoor deze stap meer tijd in beslag neemt. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Wij regelen alles voor u en houden u van de voortgang op de hoogte.

Stap 4. Verhalen van de geleden schade en verzoek om voorschot(ten)

Zodra de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, gaan we voor u verder met de volgende stap. Daarbij gaat het om het verhalen van de schade. Dat zijn de kosten die u tot nu toe gemaakt heeft, maar ook de toekomstige schade. We vragen daar voorschotten voor aan. Het is belangrijk dat u geen financiële zorgen heeft, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Stap 5. Medische eindtoestand

In deze stap gaat het om uw uiteindelijke herstel. Uw medische eindtoestand. Het is de situatie waarin de toestand niet meer slechter wordt, maar ook niet meer beter. Hoe wordt dat bepaald? Meestal wordt de medische eindtoestand vastgesteld op basis van opgevraagde medische informatie. Het kan betekenen dat u niet volledig klachtenvrij bent. Natuurlijk hopen we net als u op een volledig herstel. Als de betrokken partijen het eens zijn over de medische eindtoestand, kunnen we verder met de volgende stap en toewerken naar een eindregeling.

Stap 6. Vaststellingovereenkomst (VSO)

Als de betrokken partijen het eens zijn over uw medische eindtoestand, maken we een reële inschatting van uw totale schade als gevolg van het ongeluk. Als die totale schade goed in beeld is volgen de onderhandelingen met de aansprakelijke partij over de definitieve schadeafhandeling en de slotbetaling. Daaruit volgt in de meeste gevallen een vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst tussen u en de aansprakelijke partij, waarin de afspraken over de totale schade, de slotbetaling en overige afspraken beschreven staan.

Voordat u dit belangrijke document ondertekent, nemen we het samen met u door. De meeste mensen zijn immers niet gewend aan juridische stukken. We vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud van de overeenkomst. Als u de vaststellingsovereenkomst tekent, kunt u daar normaal gesproken niet meer op terugkomen.

Stap 7. Sluiting van uw zaak

Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst zit ons werk erop. Uw letselschadezaak is formeel beëindigd. Dat betekent niet dat ons contact dan ook direct stopt. Voor vragen en onduidelijkheden kunt u altijd nog bij ons terecht. We helpen u graag! Ook nadat uw zaak gesloten is.

Stap 8. Evaluatie

Onze cliënten zo goed mogelijk helpen. Dat is waar we ons dagelijks voor inzetten. We doen er alles aan om het traject waar we samen met u aan begonnen zijn zo goed, plezierig en soepel mogelijk te laten verlopen. Na afloop horen we graag van u hoe u onze dienstverlening heeft ervaren. We gebruiken uw ervaringen om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Als uw zaak gesloten is, krijgt u van ons een evaluatieformulier waarop u kunt aangeven hoe het traject is verlopen en of u tevreden bent met de manier waarop we u hebben geholpen. Het invullen kost u slechts een paar minuten tijd en u doet ons er een groot plezier mee.

Wij gaan voor u aan het werk, zodat u in alle rust de tijd kunt nemen om te herstellen en de draad weer op te pakken.