fbpx

Klachtenreglement

Klachtenreglement Atlas Letselschade adviseurs bv
Atlas Letselschade Adviseurs doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. Als u niet tevreden bent, neem dit dan in eerste instantie op met uw letselschade adviseur. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden of bezwaren op. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Directie van Atlas Letselschade Adviseurs. U kunt uw klacht onder vermelding van uw naam, het dossiernummer en een omschrijving van de klacht schriftelijk indienen.

Per post:
Atlas Letselschade Adviseurs BV
T.a.v. de Directie
Collardslaan 1a
9401 GX Assen

Per email:
info@atlasletsel.nl

De procedure
U ontvangt binnen 2 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging.

De Directie vraagt vervolgens uw dossier op en bespreekt uw klacht met de betreffende letselschade adviseur. Het kan ook zijn dat de Directie contact met u opneemt voor nadere informatie. Dit alles met de bedoeling tot een oplossing te komen. 

De Directie beoordeelt uw klacht op basis van de verkregen informatie. Binnen 10 werkdagen ontvangt u schriftelijk een inhoudelijke reactie. Mocht het niet lukken binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven, dan wordt dit tijdig en met een toelichting aangegeven. 

Een afschrift van de inhoudelijke reactie van de Directie wordt verstrekt aan de betreffende letselschade adviseur. Uw klacht kan (geheel of gedeeltelijk) worden erkend of worden afgewezen. 

Het oordeel van de Directie is niet voor een herbeoordeling vatbaar, tenzij daartoe, door de Directie te beoordelen, argumenten worden aangevoerd. De Directie zal ook in voorkomende gevallen binnen 4 weken na bevestiging van de (aanvullende) klacht een schriftelijke en onderbouwde reactie geven.

Van het klachtenreglement en de ontvangen klachten houdt Atlas Letselschade Adviseurs een goede administratie bij. Dit bestaat uit kopieën van de klachten en de afhandeling daarvan. Deze kopieën worden tot 5 jaar na afhandeling van de klacht bewaard. Het kan zijn dat de afhandeling van uw klacht niet bevredigend is of niet tot een oplossing leidt.
U kunt in dat geval uw klacht voorleggen aan het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts). 

Is de letselschade adviseur als Register-Expert ingeschreven bij het NIVRE, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het NIVRE:

Nederlands Instituut van Register Experts
Postbus 4231
3006 AE Rotterdam

Het klachtenreglement treedt in werking op 1 maart 2014 en is gepubliceerd op de website
www.atlasletselschade.nl