Wees extra alert

weer-naar-school

Wees extra alert!

Waarom blijft de bij de meeste Nederlanders inmiddels vertrouwde campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ nog steeds noodzakelijk?

Leonie Smeets, landelijk projectleider bij Veilig Verkeer Nederland: “Uit studie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat er met name onder jongeren van twaalf jaar een ongevallenpiek is in de periode augustus-september. Vooral gedurende de tijd dat kinderen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan en alleen of in een groep hun nieuwe route fietsen, lopen ze een verhoogd risico. Van dat feit willen we niet alleen de jongeren zelf bewust maken maar ook de andere verkeersdeelnemers”.

Het is dus zaak goed op te letten. Hou rekening met de jongeren die weer massaal de weg op komen en die soms onvoorspelbaar gedrag vertonen. Bijvoorbeeld doordat ze meer bezig zijn met de te kiezen route of met andere jongeren dan met het overige verkeer.
Om die reden richt de campagne zich nadrukkelijk ook op de automobilist. In de achterliggende zomervakantie zag de automobilist minder jongeren op de weg, maar ineens zijn ze weer volop in het straatbeeld en dan moet je als bestuurder van een motorvoertuig net iets scherper en alerter zijn.

Bron: VVN, augustus 2016