Reaal discrimineert vrouw bij hoogte letselschadevergoeding

 

discriminatie

Situatie

Een vrouw is, toen ze kind was, aangereden door een motorrijder. Zij heeft aan dit ongeval blijvend hersenletsel en een gedeeltelijke verlamming overgehouden. Hierdoor is de vrouw niet meer in staat om te werken. De motorrijder was verzekerd bij Reaal Schadeverzekeringen. Deze verzekeraar is aansprakelijk voor de letselschade van de vrouw. De verzekeraar heeft de vrouw een bedrag aangeboden als compensatie voor het inkomen dat zij niet meer kan verdienen. Bij de vaststelling van de hoogte van dit bedrag gaat de verzekeraar ervan uit dat de vrouw tussen haar 27ste tot en met haar 36ste jaar niet zal werken en daarna 50%.

Oordeel College

Het College voor de rechten van de mens oordeelt dat Reaal Schadeverzekeringen NV de vrouw discrimineert op basis van geslacht bij vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding.

 

Het College vindt het niet aannemelijk dat de verzekeraar de uitgangspunten voor de berekening van de schade, namelijk dat de vrouw van haar 27ste tot en met haar 36ste niet zal werken en daarna 50%, ook toepast op een man. De verzekeraar heeft ter onderbouwing van zijn uitgangspunten onder meer verwezen naar twee onderzoeken die betrekking hebben op arbeidsdeelname van uitsluitend vrouwen. Op grond hiervan kan worden vermoed dat de verzekeraar jegens de vrouw direct onderscheid op grond van geslacht maakt. De verzekeraar heeft dit vermoeden niet kunnen weerleggen. Wel heeft het aangevoerd dat hij nog geen definitief bod had gedaan. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de verzekeraar bereid zou zijn de genoemde uitgangspunten los te laten. Het College gaat er daarom van uit dat de verzekeraar de vrouw wel een definitief bod heeft gedaan. Omdat de vrouw ooit gezegd heeft dat zij kapster wilde worden, heeft de verzekeraar ter weerlegging van het vermoeden verwezen naar statistische gegevens in de kappersbranche. Maar deze gegevens hebben betrekking op de aantallen kappers per leeftijdsgroep en zeggen niets over de omvang van hun baan in relatie met hun leeftijd. Het College concludeert dan ook dat de verzekeraar verboden direct onderscheid op grond van geslacht maakt

bron: www.mensenrechten.nl, 20 augustus 2014