Bebouwde kom? Fietser altijd voor

Assen/Groningen: De fietser krijgt in de bebouwde kom op de rotonde altijd voorrang. Harde richtlijnen schrijven dat straks voor. Maar in een fietsprovincie als Drenthe zien ze dat nog niet zo.

Doodeng vinden automobilisten het als ze op de rotonde van het Borneoplein en de Korreweg in de stad Groningen afrijden. De kans om een fietser onder de auto te krijgen is allesbehalve irreĆ«el. Ze schieten overal langs en hebben – en dat is niet hetzelfde als krijgen – altijd voorrang. Ook fietsers laten in een oproepje weten de rotonde bij de Korreweg een ‘eng stukje’ Groningen te vinden. “Je moet daar echt ogen in je nek hebben”, weet ook verkeerspsycholoog Cees Wildervanck. Duidelijkheid over rotondes en kruispunten is er gewoon niet. Iedere gemeente en provincie mag er een eigen invulling aan geven. Anneloes Groenewolt van de lokale fietsbond Groningen juicht het dan ook toe dat er eindelijk duidelijkheid komt over verkeersknooppunten. “Groningen kiest voor fietsers, maar het is fijn dat er uniforme regels komen. Ik denk wel dat het nog jaren duurt voordat alle kruisingen en rotondes hetzelfde zijn”. Dat de regels overal hetzelfde worden lijkt geen overbodige luxe. Want er bestaan aardig wat vage situaties. Zoals de rotonde bij de Schutstraat in Hoogeveen, stelt Dirk van Oerle uit die plaats. “Voetgangers hebben voorrang op auto’s terwijl het naastliggende fietspad weer voorrang moet verlenen aan auto’s. Over onduidelijke situaties gesproken”.
Het is juist daarom dat nieuwe harde richtlijnen voor rotondes en kruispunten nodig zijn, stelt projectmanager John Boender van CROW, kennisplatform voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Hij overhandigde gisteren de nieuwe uitgangspunten aan minister Schultz (Verkeer) die het plan omarmde. “Het is nu allemaal te vrijblijvend. Gemeenten en provincies mogen het nu allemaal zelf weten. Nu komt er duidelijkheid”. Het komt er op neer dat fietsers binnen de bebouwde kom op een rotonde altijd voorrang hebben. En buiten de bebouwde kom niet, zegt Boender. “Bij de aanleg van nieuwe rotondes moet worden uitgegaan van de nieuwe richtlijnen. Op het moment dat bestaande rotondes en kruispunten worden aangepakt, kunnen gemeenten de situatie aanpakken. Die richtlijnen waren er eigenlijk altijd al, maar boterzacht. En Noord-Nederland bleek een vreemde eend in de bijt. Want op de gemeente Groningen na was in Noord-Nederland het credo: de auto heeft altijd voorrang. De gemeente Noordenveld brak eerder dit jaar met die noordelijke lijn. Bij de provincie Drenthe zijn ze allesbehalve blij met het afwijkende standpunt van Noordenveld. Reanne van der Bij laat namens de provincie weten dat ze kennis hebben genomen van de richtlijnen uit Den Haag. “Maar wij hebben in overleg met de Drentse gemeenten besloten voorlopig ons beleid niet aan te passen. Veiligheid gaat voor doorstroming wat ons betreft. Dus de auto krijgt in Drenthe voorrang: zowel in de bebouwde kom als de niet-bebouwde kom”.

Fietsers krijgen niet altijd voorrang

Rotondes zijn het ideale middel om het verkeer veiliger te krijgen, zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck. “Bij een kruispunt moet je links, rechts en nog een keer links kijken. Bij een rotonde alleen naar links. Dat maakt het veel simpeler. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent minder slachtoffers vallen wanneer een kruispunt wordt veranderd in een rotonde”. Het lijkt Wildervanck een goed idee om overal dezelfde regels te hanteren. “Maar ik denk dat automobilisten op een rotonde het best voorrang kunnen krijgen. Het is sneu voor de fietsers, maar die krijgen niet altijd voorrang. Zelfs als ze er recht op hebben”.

bron: DvhN, Bas van Sluis, 12 november 2015