Gewonden willen geen ambulance bij ongeval

Ambulance

Groningen – De meldkamer van Ambulancezorg Groningen krijgt bij ongevallen steeds vaker te horen dat ambulances moeten wegblijven. Mensen kunnen of willen niet betalen voor gespecialiseerd vervoer naar het ziekenhuis.

Dat zegt Ronald de Vos, medisch manager van de Ambulancezorg Groningen. Hij benadrukt dat mensen die letsel hebben, bang zijn voor de kosten die ziekenhuisvervoer met zich meebrengt. “Ze willen hun eigen risico niet aanspreken en kunnen daarmee hun gezondheid geweld aan doen.” Volgens Vos werpt het verplichte eigen risico van straks 375 euro in de ziektekostenverzekering een drempel op in de zorg. Hij kan niet zeggen hoe vaak in Groningen ambulancevervoer naar het ziekenhuis wordt geweigerd. “We registreren die gevallen niet, maar we hebben het er wel over. Het is een trend”, aldus Vos. “Bij de meldkamer vinden ze het lastig om hiermee te dealen. Want wat doe je wanneer een moeder ambulancezorg weigert voor haar kind?” Volgens de medisch manager is het voorgekomen dat er toch een ambulance werd gestuurd. “Eventjes kijken hoe de situatie is en indien nodig iemand ervan overtuigen dat we zorg moeten verlenen.” Ambulancezorg respecteert het recht op zelfbeschikking van iemand die niet per ambulance naar het ziekenhuis wil worden vervoerd. “We dwingen niemand mee te gaan”, benadrukt Vos. Directeur Bert Benthem van Ambulancezorg Groningen legt uit dat in het geval van eerste hulp ter plaatse en geen vervoer naar het ziekenhuis, niets in rekening wordt gebracht. De Vos stelt dat het weigeren van de ambulance landelijk onderwerp van gesprek is bij de medische managers van ambulancediensten. “Politiek gezien staat de kwestie niet op de kaart. Het heeft ook nog niet geleid tot juridische conflicten of jurisprudentie. Toch moeten we hier iets mee, omdat het speelt.” Woordvoerster Nadiene Toby van Ambulancezorg Nederland wilde gisteren weten in hoeverre ook ambulancediensten in andere delen van het land tegen de ‘eigen risico kwestie’ aanlopen. In een officiële verklaring laat ze weten dat bij Ambulancezorg Nederland geen signalen zijn binnengekomen dat veel mensen een ambulance weigeren in verband met de kosten.

Bron: Dagblad van het Noorden, 20 september 2014, Johan de Veer.

Commentaar van Atlas Letselschade Adviseurs:

Als u door een ongeval letsel oploopt kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Als iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeval, kunt u de schade die u daardoor oploopt vergoed krijgen. Dit geldt ook voor het verplichte eigen risico voor uw ziektekostenverzekering. Het weigeren van ambulancevervoer is daardoor in de meeste gevallen niet nodig en daarnaast veelal ook zeer onverstandig. Atlas Letselschade kan u hierbij geheel kosteloos helpen! Behalve voor het eigen risico geldt dit natuurlijk ook voor andere kosten die u moet maken als gevolg van een ongeval. Hierbij kunt u denken aan; kosten voor Fysiotherapie, huishoudelijke hulp, huur van medische hulpmiddelen maar ook [tijdelijk] verlies van inkomen.