Voetganger of fietser in het verkeer.

art 185 WVW

Voetganger of fietser in het verkeer: Hoe zit het ook alweer?

Ben je als voetganger of fietser bij een verkeersongeval met een motorrijtuig betrokken, dan wordt de aansprakelijkheid geregeld door artikel 185 WVW.

Wat staat er in dit artikel?

Bij personen jonger dan 14 jaar is de 100%-regel van toepassing. De gemotoriseerde weggebruiker moet dan de schade van de voetganger of fietser volledig vergoeden. Hij of zij kan zich dan niet beroepen op overmacht tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Dit laatste doet zich bijna nooit voor.

Bij personen van 14 jaar of ouder geldt de 50%-regel. De gemotoriseerde weggebruiker is verplicht om in ieder geval de helft van de schade van de voetganger of fietser te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht.

De vraag is nu: Blijft het bij 50% of moet er meer dan 50% van de schade van de voetganger of fietser worden vergoed? Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden de fouten die de gemotoriseerde weggebruiker en de voetganger/fietser gemaakt hebben tegen elkaar afgewogen. Stel dat het ongeval voor 75% de schuld is van de fietser/voetganger, dan blijft het percentage dat de gemotoriseerde weggebruiker moet betalen 50%. Stel dat het andersom is, de fietser/voetganger heeft 25% schuld aan het ongeval, dan krijgt hij of zij 75% van de schade vergoed. De ondergrens voor aansprakelijkheid van de gemotoriseerde weggebruiker is dus altijd 50% en kan, afhankelijk van de omstandigheden, worden opgehoogd.

Nog even terugkomend op overmacht. Wat is nu overmacht? Wanneer een gemotoriseerde weggebruiker een beroep doet op overmacht, dan moet hij of zij bewijzen dat hem of haar ‘rechtens geen enkel verwijt’ treft. Dit gaat dus verder dan ‘Ik kon er niets aan doen’. Een gemotoriseerde weggebruiker moet rekening houden met verkeersfouten van voetgangers en fietsers. De gemotoriseerde weggebruiker moet zijn rijstijl aan de omstandigheden aanpassen. Een beroep op overmacht zal derhalve niet snel slagen.

Heb je als voetganger of fietser letsel opgelopen als gevolg van een ongeval en wil je weten hoe dit in jouw situatie zit? bel of mail ons dan.

Mr. Richard Heersema, 06-83665475 of r.heersema@atlasletsel.nl

Mr. Roelie Zikken-Germs re, 06-83665449 of r.zikken@atlasletsel.nl