Werkgevers!

Atlas Letselschade ondersteunt ook werkgevers bij het verhalen van schade die geleden wordt doordat een werknemer arbeidsongeschikt is geraakt door een ongeval. Cijfers tonen aan dat vele duizenden mensen op jaarbasis betrokken raken bij een ongeval waarbij zij letsel oplopen. Het zal u maar gebeuren dat één van uw werknemers dit overkomt. U bent dan op grond van de wet verplicht om tijdens een periode van twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. In sommige gevallen komen hier ook re-integratiekosten bij. U kunt in het geval van letselschade bij één van uw werknemers vrijblijvend contact opnemen met Atlas Letselschade. Wij bieden deskundig advies en professionele begeleiding.

Loondoorbetalingsplicht

De wettelijke regeling dat u uw arbeidsongeschikte medewerker door moet betalen gedurende de eerste twee jaar, kan vervelende financiële gevolgen hebben voor uw organisatie.Wanneer uw medewerker arbeidsongeschikt is geraakt door een ongeval, die veroorzaakt is door iemand anders, dan kunt u de kosten op deze verantwoordelijke partij verhalen. Bij de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen kunt u denken aan:

– Netto loon
– Eindejaarsuitkering
– Vaste 13e maand
– Vakantietoeslag
– Kosten voor re-integratie
– Kosten voor werkplekaanpassing
– Kosten voor een ARBO arts

Atlas Letselschade verzorgt uw loonvordering

Uw claim is bij ons in goede handen. Wij regelen voor u de aansprakelijkstelling, de berekening van uw schade, de onderbouwing en de loonvordering. Doordat onze adviseurs precies weten hoe er gehandeld moet worden, kunt u zich richten op uw onderneming.

Meer weten?

Als u vragen heeft over onze dienstverlening en expertise op het gebied van letselschade, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0592-201050  U kunt ons een mail sturen via info@atlasletsel.nl.