Wat is letselschade?

 

 

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade, die u lijdt als u bij een ongeval betrokken bent geraakt. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of andersoortig ongeval, waarvoor iemand anders aansprakelijk is. In de volksmond wordt ook de term schadeletsel gebruikt.

Waaruit kan deze schade bestaan?

Het gaat om alle schadefactoren (en de hierdoor ontstane kosten) die u voor het ongeval niet had en nu wel hebt. U kunt dan denken aan:

 • Verlies van arbeidsvermogen (U kunt uw werk niet meer -volledig- doen)
 • Kosten van aanpassingen in uw woning
 • Kosten voor verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Studievertraging
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Eigen bijdrage zorgverzekering
 • Reiskosten
 • Kosten in verband met zelfwerkzaamheid (klussen in of rondom uw woning)

Naast materiële schade (zie hierboven) lijdt u vaak ook immateriële schade. Immateriële schade wordt veroorzaakt door de pijn, het verdriet en het verlies van levensvreugde na een ongeval of medische fout. Voorbeelden hiervan zijn: het wegvallen van sociale contacten, blijvende littekens, het niet meer kunnen uitoefenen van uw hobby, sport of beroep en blijvende psychische of lichamelijke klachten.

Het hele traject van het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van het letsel, het opvragen van medische informatie, het inschakelen van arbeidsdeskundigen/medisch adviseurs en het uiteindelijk bereiken van een goede en rechtvaardige regeling met de aansprakelijke verzekeraar nemen wij voor onze rekening. Uiteraard altijd in overleg met u. Wij houden u steeds op de hoogte van de vorderingen in uw zaak. De dienstverlening van Atlas Letselschade is voor u altijd gegarandeerd kosteloos.

Wat is overlijdensschade?

Helaas komt het voor dat iemand als gevolg van een ongeval komt te overlijden. De impact van het overlijden kan niet alleen emotioneel erg groot zijn, maar ook grote financiële gevolgen hebben. Zeker wanneer het de kostwinner van een (jong) gezin betreft. In zo’n geval is er sprake van overlijdensschade.

In het Burgerlijk Wetboek wordt aangegeven welke schadefactoren voor vergoeding in aanmerking komen. U moet dan denken aan:

 • Derving van levensonderhoud
 • Kosten voor kinderopvang
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Begrafeniskosten

Ook wordt in de wet aangegeven welke nabestaanden recht hebben op een vergoeding. Nabestaanden hebben, tot nu toe, wettelijk gezien geen recht op een smartengeldvergoeding.