Onduidelijk blijft welk ongeluk Appelschaster fataal werd

 

 

Ambulance 

Bron: DvhN, 21 mei 2014

Samenvatting van de situatie:

Op 22 januari 2013 werd een 75-jarige man uit Appelscha, lopend met zijn rollator, bij verpleeghuis Stellinghaven aangereden door een achteruitrijdende vrachtwagen. Als gevolg van dit ongeluk liep hij behoorlijk letsel (o.a. gebroken ribben, gebroken oogkas, pols en bekken) op. Hij moest met de ambulance vervoerd worden naar het UMCG in Groningen. Zijn toestand leek stabiel. Echter de ambulance werd onderweg naar het ziekenhuis aangereden door een auto. Hierdoor kwam de ziekenauto op zijn zijkant terecht. Na dit ongeluk begon de man, waarschijnlijk door de klap, over te geven. Daarbij zou braaksel in zijn longen terecht gekomen zijn wat in de dagen na het ongeval heeft geleid tot een longontsteking. Tien dagen na het ongeluk is de man helaas komen te overlijden.

Op 20 mei 2014 vond de rechtszaak (strafzaak) tegen de vrachtwagenchauffeur plaats. De officier van Justitie verwijt de chauffeur niet het overlijden van de man, maar wel het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Hij eiste 90 uur werkstraf en een voorwaardelijke rijontzegging. De uitspraak volgt op 3 juni 2014.

Commentaar van mr. Roelie Zikken-Germs re, Letselschade Adviseur van Atlas Letselschade te Assen:

Wat zou Atlas Letselschade in dit geval doen, nu het onduidelijk is of het overlijden van de man te wijten is aan het eerste ongeval of aan het tweede ongeval of misschien wel aan een combinatie van beide?

Vooraf moeten we stellen dat Atlas Letselschade zich niet bezig houdt met strafzaken maar alleen met civiele zaken. Wat is het verschil? Bij een strafzaak beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. Een civiele zaak gaat over zaken tussen twee partijen.

Terug naar de casus. Atlas zou de verzekeraar van de vrachtwagen aansprakelijk stellen en haar wijzen op de Schaderegeling Schuldloze Derde. In deze regeling staat:

“Indien een schuldloze derde door twee of meer verkeersongevallen letsel heeft opgelopen en op voorhand niet direct is vast te stellen welk letsel toe te rekenen is aan de te onderscheiden ongevallen, is het de betrokken W.A.-verzekeraars niet toegestaan voor de regeling van (een deel) van de schade naar elkaar te verwijzen”.

In deze regeling staat verder dat de eerst aangesproken verzekeraar (= verzekeraar van de vrachtauto) de schade met het slachtoffer moet afwikkelen. De regeling heeft tot doel te voorkomen dat voor een schuldloos slachtoffer een onduidelijke situatie ontstaat omtrent de vraag of, wanneer en door welke verzekeraar actie zal worden genomen om de schade te regelen. De discussie welke gevolgen aan welk ongeval zijn toe te rekenen, mag niet ten koste gaan van het slachtoffer. De schade zal dan ook met de verzekeringsmaatschappij van de vrachtwagen worden afgewikkeld.