Letselschade Uitkering, Vermogensbelasting en Toeslagen

Vermogensbelasting en het wegvallen van toeslagen

Atlas Letselschade krijgt sinds de uitzending van Radar, 10 april jl., veel vragen over het betalen van vermogensbelasting en het missen van toeslagen van letselschadeslachtoffers, waarvan de letselschadezaak is afgerond.

Het probleem

Als het vermogen van een letselschadeslachtoffer door de letselschade-uitkering boven de vermogensgrens uitkomt, wordt het slachtoffer hiervoor belast volgens het tarief van Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).
Een letselschade-uitkering valt, helaas nog steeds, niet onder bijzonder vermogen en is dus niet vrijgesteld van vermogensbelasting. Een bijkomend probleem kan dan zijn dat er geen recht meer bestaat op toeslagen (huur, zorg, etc.) en de eigen bijdrage voor WMO/WLZ aanzienlijk hoger wordt.

De Oplossing

Wat in de uitzending onderbelicht is gebleven, is dat, als een letselschadeslachtoffer zich door een ervaren, deskundig en professioneel letselschadebureau laat bijstaan, er rekening wordt gehouden met deze ingewikkelde, schade verhogende aspecten. Bij een juiste en adequate berekening zal het letselschadeslachtoffer geen extra financiƫle schade lijden.

Bovenstaande toont eens te meer de meerwaarde aan van het inschakelen van een echte professional, zoals een kantoor dat het Keurmerk Letselschade mag dragen.

Atlas Letselschade

Atlas Letselschade beschikt over het Keurmerk Letselschade en zorgt ervoor dat u de hulp krijgt die u verdient!

Atlas Letselschade: Aandacht, Begrip, Communicatie.