Gevaarlijke Attracties

rodelbaan duinrellHet vakantieseizoen is in volle gang en de attractieparken worden weer druk bezocht.

Helaas blijkt dit laatste niet altijd zonder gevaar voor lijf en leden.

Op een van de attracties in Duinrell ging het vorige week goed mis. Een vrouw liep op de populaire rodelbaan van het park een hoofd- en arm wond op toen ze tijdens de rit met haar arm tussen de baan en haar slee belande. Het blijkt niet het enige ongeval met deze attractie te zijn en ook met andere attracties in de diverse pretparken gebeuren wel vaker ongelukken. Gelukkig meestal zonder ernstige gevolgen, soms dus echter helaas niet.

Wanneer het ongeval te wijten is aan een defect aan de attractie, bijvoorbeeld een rem- of beveiligingssysteem dat niet goed functioneert, zal het niet moeilijk zijn de schuldvraag te beantwoorden. Het park dient er vanzelfsprekend voor te zorgen dat alles in orde is en goed  functioneert.

Wat lastiger is deze vraag te beantwoorden wanneer er geen sprake is van een defect, maar er toch een ongeval heeft plaatsgevonden. Dit lijkt het geval te zijn bij het rodel-ongeval afgelopen week.

De attractie kent geen bescherming door middel van veiligheidsbeugels, zoals bij achtbanen het geval is. De passagiers zitten ‘vrij’ op een rodelslee en glijden zonder extra bescherming met snelheden van rond de 50 km/uur over de baan.

Vraag is dan: Is een ongeval het park te verwijten? Is de attractie gewoonweg te gevaarlijk voor het publiek? Of ligt er misschien ook een stuk verantwoordelijkheid bij de deelnemer zelf?

Op grond van het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen mag een toestel bij redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van personen opleveren. Met redelijkerwijs te verwachten gebruik wordt een gebruik bedoeld dat verder gaat dan het gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Er moet rekening worden gehouden met het gedrag van het publiek dat in de praktijk kan worden waargenomen. De term ‘redelijkerwijs’ is in de omschrijving opgenomen om aan te geven dat excessief risicovolle gedragingen hier niet onder vallen. Hiervan is niet snel sprake. Is geen sprake van dergelijk buitensporig gebruik dan zal het pretpark al snel aansprakelijk zijn.