Gedonder om de 130

Gedonder om de 130

Vijf jaar geleden besloot de minister dat de snelheidslimiet op veel snelheidswegen wel naar 130 kon. De vakwereld reageerde verbaasd. Je feitelijke reissnelheid neemt immers nauwelijks toe, want zodra je achter een langzamere inhaler zit ben je je opgebouwde voorsprong al weer kwijt. De minister lichtte haar besluit toe met voor een politicus ongewone openhartigheid: zij deed slechts wat de mensen wensen.

Maar hogere snelheid leidt per definitie tot meer en ernstiger ongelukken. Dat komt doordat de weg die je in je reactietijd aflegt én je remweg langer worden, de snelheden binnen de verkeersstroom groter worden en de klap harder aankomt. Je knalt nu met tien kilometer meer achterop de vrachtwagen die opeens gaat inhalen.

Uitkomst van de formule voor toename van de kans op een ongeval bij toename van de gemiddelde snelheid: bij 130 km ongeveer een kwart meer slachtoffers, en zelfs een derde meer dodelijke slachtoffers.

De Delftse hoogleraar Van Wee (een crack op verkeersgebied) heeft gezegd dat de limietverhoging aantoonbaar heeft gezorgd voor meer slachtoffers.

Bron: Cees Wildervanck, DvhN 28 april 2016