Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval

 

bedrijfsongeval

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca.

Voornamelijk lichamelijk letsel na ongeval

Ongeveer 70% van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20% liep uitsluitend geestelijk letsel op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. En bij bijna 10% was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde door het ongeval één dag of langer.

bron: CBS/TNO