Coronavirus

Geachte cliënt, In heel Nederland zijn extra en nieuwe maatregelen van kracht om de verspreiding van het Corona-virus (COVID-19) tegen te gaan. De maatregelen die in Noord-Brabant al van kracht waren gelden nu voor heel Nederland. Uiteraard volgt ook Atlas Letselschade het beleid van de RIVM en de Rijksoverheid. In verband met uw en onze veiligheid zullen er – tot in ieder geval 6 april 2020 – geen huisbezoeken en/of bezoeken op één van onze kantoren plaatsvinden. Geplande afspraken zullen telefonisch, per mail en app behandeld worden. Onze Letselschade Adviseurs zijn uiteraard, telefonisch, bereikbaar voor vragen en advies. Wij vertrouwen erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben ingelicht en danken u voor uw begrip. Atlas Letselschade, 0592-201050, 038-2022695, www.atlasletselschade.nl. info@atlasletsel.nl