ANWB: Helm voor fietsers en veel vaker flitsen

fietshelm II

Verkeersminister Schultz moet veel meer snelheidscontroles laten houden en een helmplicht voor snorfietsers en fietsers invoeren. Tot nog toe faalt het kabinetsbeleid om het aantal zwaargewonden terug te dringen, zeggen ANWB en onderzoeksbureau SWOV.

De beide organisaties luiden de noodklok bij de minister van Infrastructuur en Milieu. “Het is volstrekt onacceptabel dat de doelen die we ons hebben gesteld, volledig buiten beeld blijven,” zegt directeur algemeen ledenbelang Ferry Smith van de ANWB. “Schultz moet zich realiseren dat ze aan de bak moet. Ernstig gewonden hebben een effect van jaren en jaren op gezinnen. Je zult maar in een rolstoel terecht komen.”

Doelstelling
Minister Schultz van Haegen wil dat het aantal ernstig gewonden in het verkeer in 2020 daalt tot onder de 10.600. Maar met nog 18.800 ernstig gewonden in 2013 is die doelstelling met het huidige beleid niet realistisch, concludeert SWOV.

Het verkeersonderzoeksbureau presenteert vandaag een rapport over achttien mogelijke maatregelen om de doelstelling alsnog te kunnen realiseren. Volgens SWOV en de ANWB kan alleen een combinatie van ‘meerdere omstreden maatregelen’ nog helpen. “Actie Schultz!” zegt ANWB’er Smith. “En dat roepen we ook naar onszelf.”

Uit het onderzoek blijkt echter dat verschillende maatregelen op grote weerstand kunnen rekenen. “De helm voor de snorfiets en de fietshelm voor ouderen en kinderen ligt lastig,” erkent SWOV-directeur Peter van der Knaap in een interview met deze krant. Maar ook de verdubbeling van het aantal snelheidscontroles kan volgens hem rekenen op weinig bijval. “Niemand vindt het leuk om te worden bekeurd.”

De meest omstreden maatregelen
Vandaag presenteert verkeersonderzoeksbureau SWOV achttien maatregelen om alsnog de doelstelling voor het aantal ernstig verkeersgewonden te halen. De vijf meest omstreden maatregelen:

1. Een fietshelm voor ouderen
2. Helmplicht voor snorfietsers
3. Een fietshelm voor kinderen
4. Verdubbeling van de snelheidshandhaving
5. Verdubbeling van de controle op alcohol of alcoholslot

bron: Algemeen Dagblad, 6 februari 2015